Laron-Abu law office

המייל שלנו
[email protected]

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.

תמ"א 38

תמונת זהב

תמ"א 38

תמונת זהב

תמ"א הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (להלן: "התוכנית"). התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים ולתוספות בניה, תוך מתן הקלות ופטורים ממס. הרקע לתמ"א 38 לפי ההערכות, מרבית המבנים אשר נבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי. ישנו תקנון אשר מחייב את עמידותם של מבנים חדשים בפני רעידות אדמה, לכן עלה הצורך בתוכנית לחיזוק מבנים אשר הוקמו לפני כניסת התקנון לתוקפו וזאת בכדי למנוע קריסת מבנים. עלות חיזוק המבנים ובהתאם לתקן הינה גבוהה, וכאן באה התוכנית אשר מטרתה הינה לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים אשר בבעלותם וזאת תוך מתן הקלות ופטורים ממס. במקומות בהם ערך הקרקע הוא הגבוה, גרמה התוכנית לפניות רבות של יזמים וזאת מאחר וניתנת הענקת זכויות בנייה (לצורך מימון החיזוק) כך שהדיירים יקבלו יקבלו אישור להקמת יחידת דיור נוספת ויעבירו אותה לקבלן, וכך לא ישאו בנטל הכספי, עבור חיזוק המבנה. עם זאת, ישנם קשיים ביישום התוכנית כמו: התמריץ הכלכלי לא תמיד מספיק למימון החיזוק, הענקת זכויות ללא ביצוע בחינה מקומית של נושאים כמו- מצב התשתיות, חניה, צפיפות אוכלוסין ועוד, עלולה לגרום לבעיות אורבניות חמורות. הליכי רישוי אשר אורכים זמן וחלק מהיזמים אף מתקשים לתת לבנק בטחונות למימון הפרויקט. טרם החתימה על החוזה עם הקבלן ישנם מספר דברים תנאים אשר צריכים להופיע בהסכם:

1. פרטי הקבלן

2. היתר בנייה

3. פירוט עבודות הבנייה

4. מועד ביצוע עבודות הבנייה ומועד תחילת עבודות הבנייה

5. ערבויות

6. רישום ותיקון צו הבית המשותף

7. העברת מערכות הכבלים והחשמל השונות, לרבות אנטנות, צלחות לוויניות, מערכות סולאריות, דוודי שמש.

8. מיסים ותשלומים

9. טיב החומרים

10. ביטוח

אל תחתמו על חוזה בטרם התייעצתם ושכרתם את שירותיו של עו"ד המתמחה בתחום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *