Laron-Abu law office

המייל שלנו
[email protected]

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 כאשר אדם רוכש דירת מגורים, עליו לשלם מס רכישה, ישנה תקרת פטור עד סכום מסוים ומעבר לכך יש מדרגות מס, מדרגות המס מתעדכנות מעת לעת. רכישת דירת מגורים מקבלן או דירה אשר מטרתה הינה להפוך לעסק, תחוייב […]

צוואות וירושות

צוואות וירושות צוואות וירושות לאור חוק הירושה, אדם אשר לא מכין צוואה, או כאשר צוואתו נפסלת או כאשר אינה מקבלת צו קיום צוואה, תתחלק ירושתו עפ"י חוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן:"החוק"), יורשים עפ"י דין הם: 1. מי שהיה במות המוריש בן זוגו. 2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם והוריו הוריו של המוריש. אם הניח אחריו המוריש ילדים, […]

תמ"א 38

תמ"א 38 תמ"א 38 תמ"א הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (להלן: "התוכנית"). התוכנית מאפשרת לקבל היתרי בנייה לחיזוק מבנים ולתוספות בניה, תוך מתן הקלות ופטורים ממס. הרקע לתמ"א 38 לפי ההערכות, מרבית המבנים אשר נבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי. ישנו תקנון אשר מחייב את עמידותם […]

צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי מוצא מכוח סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), ראשי וועדות התכנון והבנייה הם אשר מוציאים את צווי ההריסה. צווי ההריסה נועדו לשם טיפול בתופעת הבנייה הלא חוקית אשר קיימת רבות בארצנו. לשם הוצאת צו ההריסה המנהלי, על מהנדס הוועדה המקומית או  מהנדס […]

רישום בית משותף

רישום בית משותף רישום בית משותף ישנם שלושה סוגי בתים משותפים אשר יכולים להירשם בפנקס הבית המשותפים: 1. בית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת. 2. שני בתים או יותר שבכל אחד מהם יש דירה אחת לפחות, והם הוקמו על חלקות שאינן ניתנות לחלוקה כך שכל בית יעמוד בנפרד. 3. שני […]

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965 חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965 חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל, בחריגה מהיתרים אלה ובעונשין. החוק אמנם דן בסוגיות נוספות כגון התווית דרכים, שמירה על עתיקות ועוד – אך מהותו העיקרית היא כאמור בתחום היתר הבנייה. נקודת המוצא הבסיסית העומדת בלבו של החוק, מבוססת על ההחלטה […]